STRONA GŁÓWNA      
      TABOR      
      ZAPYTANIE OFERTOWE      
      ZLECENIE      
      KONTAKT      
      OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA      


Transport ponadnormatywny
przewozy ładunków gabarytowych


Transport koparek, ładowarek
i innych maszyn budowlanych


Przewozy maszyn rolniczych


Transport podwozi i pojazdów
ciężarowych do i z zabudowy


Przewozy linii produkcyjnych
i innych urządzeń
Nopea Sp. z o.o.
ul. Mirosławskiego 5
60-182 Poznań
tel. +48 500 247 472
tel. +48 516 046 828
tel/fax. +48 (061) 66 10 219
email : nopea@nopea.pl
SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.